Olmesartan medoxomil
Olmesartan Medoxomil and Hydrochlorothiazide
Olopatadine 0.2%
Olopatadine hydrochloride ophthalmic solution
Fluconazole
Fluconazole
Indacaterol 75 mcg
Ondansetron Film coated
Ondansetron 2mg/ml